LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

1999 m. kovo 30 d. Nr. 355

Vilnius

DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ, PRISKIRIAMŲ BŪTINOSIOMS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS IR FINANSUOJAMŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 104-2363) 37 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių, priskiriamų būtinosioms visuomenės sveikatos priežiūros priemonėms ir finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašą (pridedama).

Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius

Sveikatos apsaugos ministras Mindaugas Stankevičius

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. kovo 30 d. nutarimu Nr.355

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS, PRISKIRIAMOS BŪTINOSIOMS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS IR FINANSUOJAMOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO

1. Valstybinio užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų registro tvarkymas ir su šiuo registru susiję sergamumo užkrečiamosiomis ligomis apskaitos bei statistikos darbai.

2. Užkrečiamųjų ligų židinių epidemiologinis ištyrimas.

3. Užkrečiamųjų ligų monitoringas, epidemiologinės situacijos analizė ir prognozė.

4. Gyventojų populiacijos imunologinės būklės tyrimai ir jų vertinimas.

5. Imunoprofilaktinio darbo organizavimas ir kontrolė.

6. Vakcinų ir imunoprofilaktinių preparatų, skiepijimo priemonių ir įrangos įsigijimas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą profilaktinių skiepijimų kalendorių bei Nacionalinę imunoprofilaktikos programą.

7. Imunologinių preparatų, kurių reikia medicinos pagalbai nuo susirgimo pasiutlige teikti, įsigijimas, transportavimas ir saugojimas.

8. Chemoprofilaktinių preparatų, kurių reikia choleros, maro, geltonosios karštinės ir kitų virusinių hemoraginių karštinių (Marburgo, Ebolo, Laso) židiniuose, įsigijimas, transportavimas ir saugojimas.

9. Dezinfekcinės įrangos, dezinfekcinių ir plovimo medžiagų įsigijimas bei dezinfekavimo darbai užkrečiamųjų ligų židiniuose.

10. Visuomenės ir visų lygių valdžios bei valdymo institucijų informavimas apie epidemiologinę situaciją bei priešepideminės saugos priemones.

11. Epidemiologinės saugos propaganda per žiniasklaidą, gyventojų mokymas ir leidybos darbai.

12. Bakteriologiniai, virusologiniai ir parazitologiniai tyrimai, kurie atliekami vykdant visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas, ir diagnostiniai tyrimai pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą.

13. Visų rūšių karantino priemonių taikymas žmonėms: ištyrimas, sveikatos stebėjimas, prevencinis gydymas į Lietuvą atvykusių asmenų, kuriems tokios priemonės numatomos Lietuvos Respublikos ar tarptautiniuose teisės aktuose.

___________________

lt_LTLithuanian