Viena iš neigiamų graužikų įtakų, kuri gali pakenkti jūsų turtui, yra graužimas. Grauždami jie ne tik sugadina patį objektą, bet dėl polinkio graužti elektros laidus ir aplamai elektros įrangą, kyla nemažai gaisrų ar laiku nesuveikia signalizacija.

Neigiamus padarinius sukelia ir graužikų įkandimai. Didžiausią žalą žmogus patiria ne nuo pačio įkandimo, nors per sekundę žiurkė sugeba sukasti dantis iki šešių kartų, o nuo po įkandimo galimų sveikatos negalavimų – stiprus karščiavimas, o išskirtiniais atvejais netgi mirtis.

Ligų sukelėjai, kuriuos perneša pelės ir žiurkės, pagrinde yra blusos ir erkės. Šie kenkėjai ne tik naudojasi graužikais migracijai, bet tuo pačiu perneša ligas, kurias įgyja maitindamiesi graužikų krauju.

GRAUŽIKŲ KONTROLĖ (DERATIZACIJA) – priemonių kompleksas, apimantis profilaktiką, graužikų stebėjimą, atbaidymą, naikinimą, naudojant specialius metodus ir priemones.

Pagrindinis įrankis apsisaugoti nuo graužikų daromos žalos – tai objekto profilaktinė kontrolė, o tam, kad tai atlikti kokybiškai, reikalinga nuosekli, profesionali objekto ir teritorijos inspekcija.

Inspekcijos paskirtis yra detali objekto analizė, kurios metu yra tikrinamos statinių patalpos ir teritorija, jų atsparumas graužikams, graužikų patekimo keliai, jų buvimo pėdsakai ir bendra objekto sanitarija. Inspekcijos pabaigoje yra atliekama analizė, pateikiamos rekomendacijos objekto kritinių taškų sustiprinimui ar pašalinimui ir pabaigoje suformuojamas objekto profilaktinės priežiūros modelis į kurį įeina reikalingų apsisaugoti medžiagų sąrašas, saugomo perimetro žemėlapis bei kritinių ir stebėjimo taškų lankymo dažnis.

Baziniai deratizacijos paslaugų darbai objekte:

  • pastatų struktūros monitoringas;
  • sanitarinės būklės monitoringas;
  • išorinio apsaugos perimetro sudarymas;
  • vidinio apsaugos perimetro sudarymas;
  • nuolatinis graužikų veiklos pėdsakų sekimas;
  • personalo konsultavimas vietoje ir telefonu;
  • reikalingų dokumentų paruošimas ir vedimas.

Pastatų struktūros monitoringas. Vienas iš svarbiausių produkcijos, įrangos ar viso įmonės turto apsaugos aspektų yra pastato struktūros nuo graužikų apsaugojimas. Yra būtina nuolatos stebėti pastato būklę ir pašalinti kuo įmanoma daugiau galimų patekimo iš išorės į vidų kelių. Kenkėjų kontrolės specialistai išmano graužikų fiziologiją ir įpročius, dėl to, lankydami objektą ir pastebėję įtartinas vietas, informuoja apie tai atsakingus asmenis.

Sanitarinės būklės monitoringas. Graužikų populiacijos objekte smarkiai priklauso nuo jo sanitarinės būklės. Labai svarbūs faktoriai yra: lauko teritorijoje esančių šiukšlių priežiūra, galimų graužikų slėptuvių gausa, pastato viduje esanti vidaus tvarka, maisto atliekų šalinimo, inventoriaus laikymo sąlygos ir kiti sanitarinės tvarkos ženklai. Kenkėjų kontrolės specialistai, lankydamiesi objekte, nuolatos stebi sanitarinę objekto būklę ir, pastebėję galimus pavojus, apie tai informuoja atsakingus asmenis.

Apsaugos perimetro sudarymas. Neprikausomai nuo objekto būklės, gamtoje esantys graužikai nuolatos migruoja priklausomai nuo aplinkos sąlygų, dėl to nuolatos yra grėsmė, kad kenkėjas įsitvirtins jūsų objekto teritorijoje ar pabandys patekti į jūsų patalpas. Kenkėjų kontrolės specialistai mechaninių ir cheminių priemonių pagalba sudaro graužikų kontrolės planą, kurio vienas iš metodų kenkėjų nuostoliams užkirsti yra nuolatinio apsauginio perimetro sudarymas.

Nuolatinis graužikų veiklos pėdsakų sekimas. Dėl nuolatinės graužikų migracijos neįmanoma iš anksto numatyti visus kritinius taškus ilgam laiko periodui. Kenkėjų kontrolės specialistai objekto lankymo metu nuolatos stebės aplinką ir ieškos graužikų veiklos pėdsakų, o pastebėję tokius ženklus, imasi priemonių kontrolei užtikrinti.

Personalo konsultacija. Kenkėjų kontrolės specialistai, ne tik greitai reaguoja į visus klientų specialius iškvietimus, bet ir nuolatos teikia konsultacijas visais deratizacijos klausimais, kad personalas kuris neturi kenkėjų kontrolės reikiamų žinių turėtų su kuo pasikonsultuoti ir tokiu būdu priimti tinkamus sprendimus: pastatų apsaugai, produkcijos sandėliavimui ir gamybai, transportavimui it kt.

Dokumentų paruošimas ir vedimas. Dokumentų ruošimas reikalingas ne tik LR institucijų organizuojamiems patikrinimas, tai svarbūs dokumentai kurie užtikrina sklandų kenkėjų kontrolės darbą, kur galima rasti visas stebėjimų ir patikrinimų ataskaitas, apsauginių perimetrų planus ir kenkėjų kontrolės specialistų inspekcijų pastabas. Pagal specialius poreikius ir pageidavimus dokumentai gali būti paruošti tarptautinių auditų patikrinimams ar eksportui.

ARBA

Archyvai

lt_LTLithuanian