Lietuvos kenkėjų kontrolės įstatymai kurie padės sudėlioti jūsų įmonės vidaus taisykles. Įmonėms kurios vykdo veiklą Lietuvos mąstu greičiausiai užteks tik šių įstatymų, įsakymų ir normų. Bet įmonėms kurios vykdo tarptautinę prekybą ir dažnai patys klientai prašo, kad įmonės politika atitiktų tarptautines normas, teks papildomai vadovautis BRC, IFS, HACCP, FIFO ir kitais panašiais standartais.

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-327 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 45-2113 );
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. V-974 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-55 „Dėl privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 130-6583);
 • Lietuvos Respublikos Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 104-2363);
 • Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 691 „Dėl kenkėjų naikinimo kokybės bei efektyvumo įvertinimo metodikos patvirtinimo” (Žin., 2002, Nr. 8-300);
 • Lietuvos Respublikos Maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-893);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ (Žin. 2005, Nr. 110-4023);
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15d. įsakymu Nr. B1-527 patvirtinti Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimai (Žin., 2008, Nr. 123-4693).
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 421 „Dėl biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 87-3760);
 • ES teisės aktai, reglamentuotantys Biocidinių produktų autorizacijos liudijimų ir lygiagrečios prekybos leidimų išdavimo tvarką;
 • Lietuvos Respublikos Augalų apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 90-2013);
 • Lietuvos Respublikos Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987);
 • Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-564 „Dėl augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAR, 2014-05-29, Nr. 5816);
 • Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-564 „Dėl augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAR, 2014-05-29, Nr. 5816);

Mūsų įmonės specialistai pasiruošę padėti Jums sudėlioti kenkėjų kontrolės dokumentus taip, kad tiktų įvairiems poreikiams.

 

Skambinkite telefono numeriu+370 670 49 269  ir mūsų specialistai atsakys į Jums rūpimus klausimus

ARBA

Archyvai

lt_LTLithuanian