2013 m. gegužės mėn. 1 d. įsigaliojo naujas privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašas, jame galima rasti visų objektų, kuriuose turi būti organizuojamas ir atliekamas nuolatinis graužikų ir nariuotakojų stebėjimas bei naikinimas, sąrašą. Jis atrodo taip:

1. Gyvūninio ir negyvūninio maisto tvarkymo subjektai.
2. Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos.
3. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, bendrojo ugdymo mokyklos.
4. Vaikų poilsio stovyklos.
5. Policijos areštinės ir sulaikymo patalpos.
6. Laisvės atėmimo vietos.
7. Užsieniečių registravimo centrai.
8. Socialinės globos įstaigos.
9. Lietuvos Respublikoje registruoti laivai, kurie plaukia į jūrą, išskyrus karinius laivus ir iškylos jachtas.
10. Tarptautiniai oro, jūrų uostai, tarptautinės geležinkelių, autobusų stotys.
11. Pašarų ūkio subjektai.
12. Gyvūnų laikymo vietos.
13. Kariuomenės daliniai.

Atnaujintą aprašą galite rasti čia lrs.lt/įsakymai

lt_LTLithuanian